Petrol Ürünleri - Time Enerji

    Şu anda buradasınız!
  • Anasayfa
  • Petrol Ürünleri

Latince petro (taş) ve oleum (yağ) sözcüklerinden oluşan taş yağı anlamına gelmektedir. Petrol, organik maddelerin ayrışması ve basınç ve ısıya maruz kalmasıyla oluşmaktadır. Bileşiminde hidrojen ve karbon, az miktarda da nitrojen, oksijen ve kükürt bulunur.

Rafine edilmemiş sıvı yağa ham petrol, ağır hidrokarbonlar ve katrandan oluşan yarı katı ve katı yağa ise asfalt, zift, katran ve benzeri isimler verilmektedir.

Ham petrolün ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğundan hidrokarbon olarak da adlandırılır.

Time Enerji Petrol ürünlerimiz; TSE EN 590 standartına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olan ve Türkiye’de üretilen veya ithali yapılan ürünümüz Motorin Dizel Yakıt. Avrupa’da kullanılan kaliteli ve çevreci bir üründür. Binek, ticari, ağır vasıta olmak üzere tüm dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır.

 

JET-A1; JetA1, ana maddesi kerosen olan ve günümüzde dünya genelindeki jet motorlu yolcu ve kargo uçaklarında kullanılan yakıt türüne verilen addır. Ana maddesi kerosen aslında, yancı özellikte bir hidrokarbon sıvısıdır. Kerosen, “parafin yağı” diye tabir edilen gaz yağıdır.

150 C derece ile 270 C derece arasında, petrolün çok ince bir şekilde damıtılmasıyla elde edilmektedir. Genellikle ısıtma ve aydınlatma alanında kullanılır. Benzine nispeten daha zor alev alır ama benzinden daha fazla ısı verir. Parlama derecesi 38 C derecedir. Bu derecenin altında herhangi bir ateş temasında alev almaz.

Ancak kerosenin, yani bir bakıma Jet A1’in buharı son derece kolay parlayabilir ve tahminlerin ötesinde bir yangına sebebiyet verebilir. Böyle durumlarda yangını söndürmek için köpük, kimyasal ve su sisi kullanılmaktadır. Kerosenin donma noktası ise -47 C derece civarındadır.

Bu özellikleri dolayısıyla, yani yüksek irtifadaki düşük ısılarda kolay kolay donmaması ve bir kaza durumunda yangın çıkma riskini mümkün olan en az seviyeye indirmesi sebebiyle “uçak yakıtı” olarak tercih edilmektedir.

Gaz Yağı; Genellikle ısıtma sistemlerinde, endüstriyel proseslerde ve bazı taşıma araçlarında kullanılan bir yakıt türüdür. Gaz yağı, genellikle petrol rafinerilerinde elde edilen, hafif ve kükürt içeriği düşük bir tür akaryakıttır.

Özellikleri; hafif ve düşük kükürt içeriği, gaz yağı hafif bir akaryakıttır ve genellikle düşük kükürt içeriğine sahiptir. Bu özellikleri yanma sırasında daha temiz bir enerji üretimine katkıda bulunabilir. Yüksek ısı değeri, gaz yağı yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir ve bu nedenle ısıtma sistemlerinde ve endüstriyel uygulamalarda etkili bir şekilde kullanılır. 

Düşük sıcaklıkta akışkanlık, düşük sıcaklıklarda bile akışkan kalma özelliğine sahiptir, bu da soğuk iklimlerde kullanılabilirliğini arttırır.

Kullanım alanları;

Isıtma sistemleri, evler, işyerleri ve endüstriyel tesislerde ısıtma sistemlerinde kullanılır. Bu sistemler genellikle kazanlar veya ısıtma fırınları aracılığıyla enerji üretir.
Endüstriyel uygulamalar, birçok endüstriyel proses, gaz yağı kullanarak ısı enerjisi üretir. Bu, fabrikalardaki kurutma işlemlerinden endüstriyel fırınlara kadar çeşitli uygulamaları içerebilmektedir.
Elektrik üretimi, bazı güç santralları, özellikle baca gazı emisyonları düşük tutulmak istendiğinde, gaz yağını yakarak elektrik üretebilir.
Deniz taşımacılığı, bazı gemiler, özellikle küçük deniz taşıtları ve denizcilik endüstrisinde, gaz yağı kullanarak enerji üretebilir.
Tarım ve inşaat ekipmanları, tarım makineleri ve inşaat ekipmanları, genellikle gaz yağı kullanarak çalışan dizel motorlarla güçlendirilebilir.
Taşıma araçları, kamyonlar, otobüsler ve trenler gibi taşıma araçları, genellikle gaz yağı kullanarak çalışan dizel motorlara sahiptir.