Gaz (LPG-LNG) - Time Enerji

    Şu anda buradasınız!
  • Anasayfa
  • Gaz (LPG-LNG)

GAZ : 

Günümüzde en temiz yanan hidrokarbon olan doğal gaz, LNG ve LPG olarak yani (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) olarak bilinmektedir. Dünyanın her yerinde tüketicilerin kullanımına hazır, taşınabilir, temiz ve verimli enerji kaynaklarındandır.

LPG öncelikli olarak doğal gaz ve petrol üretiminden elde edilmekle birlikte giderek yenilenebilir kaynaklardan da üretilmektedir. Eşsiz özellikleri onu 1000’den fazla farklı uygulamada kullanılabilen çok yönlü bir enerji kaynağı haline getiriyor.

Sıvı haldeki LPG suya benzer. Ancak benzersiz özellikleri nedeniyle 1 litre sıvı LPG, 270 litre gaz enerjisine genişleyerek kompakt bir kapta çok fazla enerjinin taşınmasına olanak tanımaktadır.

LPG, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı” anlamına gelir ve terim iki Doğal Gaz Sıvısını tanımlamak için kullanılır. Propan ve Bütan veya ikisinin karışımı. Propan ve bütan kimyasal olarak oldukça benzerdir ancak özelliklerindeki küçük farklılıklar, bunların özellikle belirli kullanımlara uygun olduğu anlamına gelir. En iyi enerji verimini ve özelliklerini elde etmek için genellikle propan ve bütan karıştırılacaktır.

PROPAN; Propanın düşük kaynama noktası, açık havada depolama için mükemmeldir ve öncelikle merkezi ısıtma, ticari uygulamalar, yemek pişirme ve taşıma için kullanılır.

BÜTAN; Bütan esas olarak mobil ısıtıcılar gibi taşınabilir uygulamalar veya tekneler, karavanlar ve barbeküler gibi boş zaman etkinlikleri için silindirler halinde gönderilir. Bütan ayrıca itici gaz, soğutucu veya kaynak torçlarına yakıt olarak da kullanılabilir.

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG)

Soğutma işleminden geçirilen doğal gaz, sıvılaştırma sonucunda 600 kat küçültülerek enerji ihtiyacı olan yerlere kolayca taşınabilmektedir.

Günümüzde en temiz yanan hidrokarbon olan doğal gaz, önemli enerji kaynaklarından biridir. Ancak, yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyan birçok yer gaz rezervlerinden uzakta bulunmaktadır. Bölgesel uzaklık neticesinde, gazı transfer etmek amacıyla kurulacak boru hattı inşaatı hem maliyetli hem de külfetli bir operasyona dönüşmektedir.

Bunun için doğal gazı, belirli bir soğutma işlemi uygulayarak sıvı faza geçiriyor ve daha kolay ve güvenli bir şekilde depolayarak denizaşırı ülkelere taşınması için hacimsel olarak küçültülmektedir.

Time Enerji uzan zamandır Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alanında öncü bir rol üstlenmektedir. LNG operasyonlarını teknolojik açıdan sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, LNG’yi dünyanın diğer ihtiyaç noktalarına ulaştırmak için yeni yol arayışlarının içerisinde bulunmaktayız.

LNG nedir ve nasıl kullanılır?

LNG atmosfer basıncında doğal gazın -162 dereceye kadar soğutularak renksiz formda sıvı faza geçmiş halidir. Soğutma işleminden geçirilen doğal gaz, sıvılaştırma sonucunda 600 kat küçülerek, taşıma ile depolama süreçlerini çok daha kolay ve güvenli hale getirir. LNG, sıvı halde iken alevlenmez.

Varış noktasına ulaşan LNG gaz tesislerinde yeniden gaz haline dönüştürülür. Bu gaz daha sonra borular aracılığıyla ısı veya elektrik üretmek için evlere, iş yerlerini ve endüstriyel alanlara ulaştırılır. LNG tüm bunların yanı sıra başta gemi, tren ve kamyon tankerleri olmak üzere diğer alanlarda da düşük maliyetli ve temiz yakıt alternatifi olarak aktif olarak kullanılmaktadır.